Bán nhà đường Hoàng Văn Thụ cách White Palace Hoàng Văn Thụ 150m

Bán nhà đường Hoàng Văn Thụ cách White Palace Hoàng Văn Thụ 150m

Diện tích: 38
Giá: 6,5 tỷ
Địa chỉ: đường Hoàng Văn Thụ, phường 9, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám cách

Bán nhà đường Hoàng Hoa Thám cách

Diện tích: 38
Giá: 5,5 tỷ
Địa chỉ: Hoàng Hoa Thám, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Huỳnh Văn Bánh cách Chùa Long Phước 850m

Bán nhà đường Huỳnh Văn Bánh cách Chùa Long Phước 850m

Diện tích: 23
Giá: 4,6 tỷ
Địa chỉ: Huỳnh Văn Bánh, phường 15, quận Phú Nhuận.
Bán căn hộ chung cư Garden Gate cách Công Viên Gia Định 50m

Bán căn hộ chung cư Garden Gate cách Công Viên Gia Định 50m

Diện tích: 78
Giá: 4,8 tỷ
Địa chỉ: 08 Hoàng Minh Giám, Phường 9, Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán căn hộ chung cư Nhiêu Tứ cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 500m

Bán căn hộ chung cư Nhiêu Tứ cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 500m

Diện tích: 68
Giá: 3,1 tỷ
Địa chỉ: 58 Hoa Sứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Trường Sa cách Chùa Vĩnh Nghiêm 3km

Bán nhà đường Trường Sa cách Chùa Vĩnh Nghiêm 3km

Diện tích: 61
Giá: 8,5 tỷ
Địa chỉ: Trường Sa, phường 13, quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách Capella Parkview 300m

Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách Capella Parkview 300m

Diện tích: 56,5
Giá: 8,5 tỷ
Địa chỉ: Thích Quảng Đức, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách

Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách

Diện tích: 106,6
Giá: 8,250 tỷ
Địa chỉ: Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Nguyễn Kiệm cách

Bán nhà đường Nguyễn Kiệm cách

Diện tích: 17.4
Giá: 2,6 tỷ
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán căn hộ chung cư 43 Hồ Văn Huê cách

Bán căn hộ chung cư 43 Hồ Văn Huê cách

Diện tích: 81
Giá: 4,3 tỷ
Địa chỉ: 43 Hồ Văn Huê, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách

Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách

Diện tích: 69.6
Giá: 12,9 tỷ
Địa chỉ: đường Thích Quảng Đức, phường 4, quận Phú Nhuận.
Bán nhà đường Nguyễn Kiệm cách

Bán nhà đường Nguyễn Kiệm cách

Diện tích: 60
Giá: 4,8 tỷ
Địa chỉ: Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Nguyễn Thượng Hiền cách Công viên Văn hóa Phú Nhuận 1km

Bán nhà đường Nguyễn Thượng Hiền cách Công viên Văn hóa Phú Nhuận 1km

Diện tích: 52
Giá: 7,8 tỷ
Địa chỉ: đường Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Hoa Sữa cách Huê Nghiêm Giảng Tự 300m

Bán nhà đường Hoa Sữa cách Huê Nghiêm Giảng Tự 300m

Diện tích: 40
Giá: 16,3 tỷ
Địa chỉ: đường Hoa Sữa, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách Công Viên Gia Định 1,5km

Bán nhà đường Thích Quảng Đức cách Công Viên Gia Định 1,5km

Diện tích: 70
Giá: 17,5 tỷ
Địa chỉ: đường Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Nguyễn Đình Chiểu cách Công Ty Điện Lực Gia Định 300m

Bán nhà đường Nguyễn Đình Chiểu cách Công Ty Điện Lực Gia Định 300m

Diện tích: 52
Giá: 9 tỷ
Địa chỉ: đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Nguyễn Đình Chiểu cách Công Viên Gia Định 1,5km

Bán nhà đường Nguyễn Đình Chiểu cách Công Viên Gia Định 1,5km

Diện tích: 33
Giá: 6,9 tỷ
Địa chỉ: đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Phan Đăng Lưu cách Chùa Vĩnh Nghiêm 1,3km

Bán nhà đường Phan Đăng Lưu cách Chùa Vĩnh Nghiêm 1,3km

Diện tích: 74
Giá: 19 tỷ
Địa chỉ: đường Phan Đăng Lưu, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Cô Bắc cách Chùa Vĩnh Nghiêm 900m

Bán nhà đường Cô Bắc cách Chùa Vĩnh Nghiêm 900m

Diện tích: 39
Giá: 6,8 tỷ
Địa chỉ: đường Cô Bắc, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Cô Giang cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 400m

Bán nhà đường Cô Giang cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 400m

Diện tích: 58,3
Giá: 7,5 tỷ
Địa chỉ: đường Cô Giang, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Cù Lao cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 200m

Bán nhà đường Cù Lao cách Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu 200m

Diện tích: 27
Giá: 9 tỷ
Địa chỉ: đường Cù Lao, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Bán nhà đường Phan Đình Phùng cách Chùa Vĩnh Nghiêm 800m

Bán nhà đường Phan Đình Phùng cách Chùa Vĩnh Nghiêm 800m

Diện tích: 73
Giá: 24,5 tỷ
Địa chỉ: đường Phan Đình Phùng, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
Đầu 1 Cuối 

Logo

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI CỬU LONG VIỆT NAM

Địa chỉ: 19 Lê Ngân, Phường 12, Quận Tân Bình, TPHCM
Điện thoại: 0909857968 Quý Nhân
© 2011 Cửu Long® - All Right Reserved.
Top