Bán đất xã Lộc Hưng cách Chùa Serey Odom

Bán đất xã Lộc Hưng cách Chùa Serey Odom

Diện tích: 1017
Giá: 700 triệu
Địa chỉ: xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Lộc Phú cách Chùa Thanh Quang 3,5km

Bán đất xã Lộc Phú cách Chùa Thanh Quang 3,5km

Diện tích: 180
Giá: 450 triệu
Địa chỉ: xã Lộc Phú, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Thanh Lương cách Cụm KCN Thanh Lương 200m

Bán đất xã Thanh Lương cách Cụm KCN Thanh Lương 200m

Diện tích: 1019
Giá: 900 triệu
Địa chỉ: xã Thanh Lương, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Tân Phước cách Nhà văn hoá ấp Suối Binh 3,3km

Bán đất xã Tân Phước cách Nhà văn hoá ấp Suối Binh 3,3km

Diện tích: 1075
Giá: 800 triệu
Địa chỉ: xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Tân Lợi cách Nhà thờ Tân Hưng 3,5km

Bán đất xã Tân Lợi cách Nhà thờ Tân Hưng 3,5km

Diện tích: 3025
Giá: 1,85 tỷ
Địa chỉ: Ấp Hưng Thạnh, xã Tân Lợi, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Minh Thành cách Đập Phước Hòa

Bán đất xã Minh Thành cách Đập Phước Hòa

Diện tích: 299
Giá: 620 triệu
Địa chỉ: xã Minh Thành, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Lộc Thiện cách

Bán đất xã Lộc Thiện cách

Diện tích: 7200
Giá: 8 tỷ
Địa chỉ: Ấp Măng Cải, xã Lộc Thiện, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước.
Bán đất đường ĐT 756B cách KCN Becamex Bình Phước

Bán đất đường ĐT 756B cách KCN Becamex Bình Phước

Diện tích: 1016
Giá: 900 triệu
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
Cho thuê mặt bằng xã Minh Hưng cách

Cho thuê mặt bằng xã Minh Hưng cách

Diện tích: 466,2
Giá: 15 triệu
Địa chỉ: đường số 49, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Minh Long cách PGD Vietcombank Chơn Thành

Bán đất xã Minh Long cách PGD Vietcombank Chơn Thành

Diện tích: 1712
Giá: 3,6 tỷ
Địa chỉ: Đường số 13, ấp 1, xã Minh Long, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Nha Bích cách

Bán đất xã Nha Bích cách

Diện tích: 254.7
Giá: 800 triệu
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Nha Bích, Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước.
Bán nhà Quốc Lộ 14 cách

Bán nhà Quốc Lộ 14 cách

Diện tích: 413
Giá: 3,5 tỷ
Địa chỉ: Ấp Cầu 2, Xã Đồng Tiến, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Thuận Phú cách

Bán đất xã Thuận Phú cách

Diện tích: 100
Giá: 360 triệu
Địa chỉ: Ấp Thuận Hải, Xã Thuận Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước.
Bán đất phường Tiến Thành cách

Bán đất phường Tiến Thành cách

Diện tích: 160
Giá: 550 triệu
Địa chỉ: Khu phố 2, Phường Tiến Thành, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước.
Bán đất xã Lộc Thái cách Quốc Lộ 13 (1km)

Bán đất xã Lộc Thái cách Quốc Lộ 13 (1km)

Diện tích: 2329
Giá: 2,6 tỷ
Địa chỉ: Ấp 8, Xã Lộc Thái, Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước.
Đầu 1 Cuối