Bán đất xã Nâm N'jang cách

Bán đất xã Nâm N'jang cách

Diện tích: 53958
Giá: 3,2 tỷ
Địa chỉ: thôn Boong Ring, xã Nâm N'jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đăk Nông.
Bán đất xã Đức Mạnh cách Nhà Thờ Giáo Xứ Bác Ái (4km)

Bán đất xã Đức Mạnh cách Nhà Thờ Giáo Xứ Bác Ái (4km)

Diện tích: 892
Giá: 720 triệu
Địa chỉ: xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông.
Bán đất xã Đắk Nia cách Thác Liêng Nung

Bán đất xã Đắk Nia cách Thác Liêng Nung

Diện tích: 5463
Giá: 5 tỷ
Địa chỉ: xã Đắk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Đầu 1 Cuối